Sağlam Yapı & Dizayn

İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları Politikası

İşe alım politikamızın temelini, ihtiyaç analizlerimiz doğrultusunda kurum değerleri ve kültürüne en uygun ve doğru kişilerin doğru pozisyonlara yerleştirilmesi oluşturur. En doğru yerleştirmenin yapılabilmesi için pozisyonlar bazında belirlenmiş kriterler ve metotlar kullanılır. süreç adımları standart ve şeffaf bir şekilde yapılandırılmıştır. Kurumumuzda başarılı olan her çalışan, başarısını devam ettirdiği sürece en üst kademeye kadar yükselme şansına sahiptir. Kendi yöneticilerini yetiştirmeyi hedeflemiş bir kurum olarak, kurum içinde yatay ve dikey kariyer olanaklarını çalışanlarımızla paylaşırız.